• banner 1
  • banner 2
  • banner 3
  • banner 4

Práve tu je 118 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Športové kluby RT

Vitajte na stránkach Bratislavského športového klubu rybolovnej techniky!


Cieľom našej stránky je informovať záujemcov o poslaní klubu a jeho aktivitách. Dôležitým medzníkom pri jeho vzniku bol zákon o športe č. 440/2015, ktorý vo všeobecnosti determinoval vecnú a časovú náplň úloh národných športových zväzov, organizácií a klubov. Na základe ich plnenia získal Slovenský zväz rybolovnej techniky (ďalej SZRT) v roku 2016 Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz a v roku 2017 Osvedčenie o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu, vydaných Sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

medaileBratislavský športový klub rybolovnej techniky (ďalej BŠKRT) ako občianske združenie bol registrovaný MV SR dňa 23. júna 2016. Poslaním klubu je rozvoj mládežníckeho castingu, Z názvu športu (castingšport resp. rybolovná technika) je už zrejmé, že jeho doménou je nácvik a zdokonaľovanie techník hodov vrhacím a muškárskym súťažným náčiním. Pravidlá zastrešuje Medzinárodná športová federácia castingu (International Casting Sport Federation - ICSF) s celosvetovou pôsobnosťou. Castingšport predstavuje 9 súťažných disciplín prezentovaných na našom inštruktážnom videu.

poharNa tomto mieste je tiež potrebné skonštatovať, že Vďaka príspevku uznanému športu z MŠVVaŠ SR sa môžu každoročne uskutočniť podujatia na prípravu, výber a účasť talentovanej mládeže a juniorov do 23 rokov na významných podujatiach ako budúcej základne športovej reprezentácie Slovenska.

Významnou súčasťou športového života klubu je tiež spolupráca s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava V pri organizovaní podujatí a tréningovej prípravy talentovanej mládeže, juniorov, zabezpečovaní náročných úloh štátnej športovej reprezentácie a propagácii rybolovnej techniky. Je liahňou mládežníckeho castingu, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky na významných medzinárodných podujatiach a sú perspektívnou základňou pre seniorskú reprezentáciu SR.

Ako je rybolovná technika prepojená so športovým rybárstvom, tak aj spolupráca Slovenského zväzu rybolovnej techniky so Slovenským rybárskym zväzom má historické korene a preto nesmieme zabudnúť, že to boli práve športoví rybári z Bratislavy Vojtech Kusenda, Pravoslav Zemánek, Karol Bošňák a ďalší, ktorí boli nielen priekopníkmi tohto športu na Slovensku ale aj úspešnými reprezentantmi Československa v rokoch 1960-1967.

minedu logoicsf logo

logo sportaccord

logo iwga